Przedszkole
Wesoły Delfinek


ul. Powstańców Wlkp.81
62-002 Suchy Las

tel. 669 307 407

przedszkole@wesolydelfinek.pl

Opłaty

Czesne

Czesne za miesiąc wynosi 650PLN dodatkowo opłata za wyżywienie.
Czesne obejmuje pełną ofertę dydaktyczno-wychowawczą (język angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa, logopedia),
artykuły higieniczne, papierniczo-plastyczne, wycieczki i imprezy okolicznościowe, przedstawienia teatralne.

Szczegółowe warunki współpracy Rodziców z Przedszkolem precyzuje statut i umowa o świadczeniu usług edukacyjnych na dany rok.

Wpisowe

Jednorazowa opłata wnoszona na cały okres uczęszczania do przedszkola w wysokości miesięcznego czesnego. Z wpisowego pokrywane będą w każdym roku np. koszty ubezpieczenia dziecka od NNW.