Przedszkole
Wesoły Delfinek


ul. Powstańców Wlkp.81
62-002 Suchy Las

tel. 669 307 407

przedszkole@wesolydelfinek.pl

Ankieta

WSTĘPNE ZGŁOSZENIE DZIECKA DO PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA „WESOŁY DELFINEK” W SUCHYM LESIE

Uwaga: Ankietę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Ankieta jest podstawą rezerwacji miejsca w przedszkolu. Przyjęcie do przedszkola nastąpi na po zapoznaniu się ze statutem, podpisaniu umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wypełnieniu karty informacyjnej o dziecku.

Rok szkolny
1. Jestem zainteresowana/y przyjęciem do przedszkola córki/syna:
Imię i nazwisko dziecka:
Data urodzenia dd-mm-rrrr:
2. Adres zamieszkania z podaniem gminy (miejsce zamieszkania nie ma wpływu na dokonanie/odrzucenie rezerwacji miejsca w przedszkolu)
Adres dziecka:
3. Osoba zgłaszająca dziecko: Rodzic Opiekun
Imię i nazwisko:
4. Kontakt do osoby zgłaszającej dziecko:
telefon:
email:
5. Źródło informacji o przedszkolu:Ulotka Ogłoszenie w prasie
Inne
6. Jakie są oczekiwania Pani/Pana w stosunku do przedszkola (np.godziny otwarcia, zajęcia dodatkowe, ilość posiłków, inne sugestie)
Zawarte w ankiecie informacje o dziecku, jego rodzicach lub opiekunach są zbierane wyłącznie do wiadomości przedszkola i nie mogą być udostępniane w żaden sposób osobom trzecim. Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie w celach związanych z przyjęciem do przedszkola, danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.