„Dziecięca opowieść” o odzyskaniu przez Polskę Niepodległości…